عرفان

۱۹ اسفند ۱۳۹۲

Suspen disse pellen tesque dui proin cursus magna

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorperlentesque dui non felis.
۱۸ اسفند ۱۳۹۲

Proin dui sodales imperdiet sit sapien fames ac luctus

Pellentesque et lacus pretium tincidunt. Pellentesque at metus. Donec nisl a nisl. Vestibulum ante ipsum primis in nulla orci ut leo nec cursus consequat, orci ut

۳ بهمن ۱۳۹۲

عشق قضاوت نمی‌کند

انسانها به شیوۀ هندیان بر سطح زمین راه می‌روند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت‌سر. در سبد جلو صفات نیک خود را […]
۱۹ دی ۱۳۹۲

اشراق

( سهروردی در ضمن تحصیل چنین استنباط کرد که موجودات دنیا از نور به وجود آمده و انوار به یکدیگر می‌تابد و آن تابش متقابل را […]
۱۰ آذر ۱۳۹۲

حرکات نماز پشت سر هم

۱۶ شهریور ۱۳۹۲

ما انسانیم!

۱۰ مرداد ۱۳۹۲

افکار خودم

۱۳ خرداد ۱۳۹۲

کاش می فهمیدی

می توانی مکه و مدینه و سوریه برای زیارت نرویو بروی زاغه نشین های کنار شهرتو برای مردمتیک پیامبر آرامش یا خدای مهربانی باشی…می توانی.کاش می […]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

یاد من باشد…

یاد من باشد از فردا صبحجور دیگر باشم بد نگویم به هوا’ آب زمین مهربان باشم’ با مردم شهرو فراموش کنم’ هر چه گذشتخانه ی دل’ […]