عرفان

۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش ۱

الهی الـهی دانایی ده که در راه نیفتیم بیــــــنایی ده که در چـــــــاه نیفتــــــیم بنمای رهـــــــــی که ره نماینده تویی بگشای دری که که در گشاینده […]
۲۵ خرداد ۱۳۸۹

نیایش خواجه عبدالله انصاری

۲۳ خرداد ۱۳۸۹

پاک شو

از هر چه آسمانی نیست … که اتفاقات خوب تنها وقتی می رسند که قلب تو آسمانی است و این قانون جذب است، … سری است […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

نیایش

نیایش نیایش برترین جلوه ی عشق است . نیایش با دعا خواندن تفاوت اساسی دارد. دعا خواندن از سر میجوشد و نیایش از دل .آنها کلمات اند […]