عرفان

۵ مهر ۱۳۸۹

مذهب از نگاه واینبرگ

مذهب،توهینی است به شأن ومقام انسان،با بودن و نبودنش،مردم نیک سیرت اعمال خوب و انسان های پلید،کارهای زشت را همچنان انجام خواهند داد… اما برای آنکه […]
۲۲ تیر ۱۳۸۹

خدای عزیز

می گن که چرا اینقدر عاشقانه می نویسی؟ می گن که عاشق کسی هستی؟ می گن تو این درد دل ها با کی داری صحبت می […]
۱۲ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۳

الهی! تو آنی که از احاطت اوهام بیرونی، و از ادراک عقل مصونی، نه مُدرَک عیونی، کارساز هر مفتونی، و شادساز هر محزونی، در حکم، بی‌چرا، […]
۱۱ تیر ۱۳۸۹

سوالات خدا

۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ ۲- خداوند از تو نخواهد […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۲

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

تنها داوری و قضاوت خدا مهم است

اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خودشیرینی متهم می کنند! .اما شما همچنان مهربان بمانید. اگر با دیگران رو راست باشید. دیگران شما را فریب […]
۹ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۱

الهی! به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی. الهی! عمرم به باد کردم و […]
۷ تیر ۱۳۸۹

خدایا

۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش ۲

خداوندا آرامشی عطا فرمــــــــــــــا تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت […]