عرفان

۲۲ بهمن ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله ۳

الهی نور تو چراغ معرفت بیفروخت دل من افزونی است گواهی تو ترجمانی من بکردند ندأ من افزونی است قروب تو چـــراغ وجد بیفروخت همت من […]
۱۷ بهمن ۱۳۸۹

خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار میکند؟

خداوند با چه کسانی ارتباط برقرار میکند؟ آیا آنها افراد خاصی هستند و یا این کار در وقت خاصی صورت میگیرد؟ همه افراد از نظر خداوند […]
۴ بهمن ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله ۲

الهی! دل ده، که در کار تو جان بازیم. جانی ده، که کار آن جهان سازیم. تقوایی ده، که دنیا را بسپریم. روحی ده، که از […]
۲۶ دی ۱۳۸۹

دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

قسمت اول: اساسى ترین انتخابى که در زندگى داریم این است: “وسعت یابیم، یا درهم فرو رویم؟” انرژیهاى خلاقه و بیانگر خود را بصورت مثبت به […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سپاسگزاری

ای آنکه تو را به راستی نمی شناسم، اما می دانم که به من زندگی بخشیده ای از تو بخاطر همه آنچه که دارم و بخاطر […]
۲۳ دی ۱۳۸۹

قدرت انتخاب

یکی از با ارزش ترین هدیه های خداوند به انسان، اراده و قدرت انتخاب است، و به این جهت تسلط برهمۀ موجودات و ذهن وتن و […]
۱۶ دی ۱۳۸۹

دستم بگیر

ی خواهنده و ای خواننده و ای پاسخ دهنده! ای پناه دهنده دلهای بی قرار، امشب خسته از پوچی های دنیا، خسته از سنگینی بار گناهان، […]
۱۳ دی ۱۳۸۹

پروردگارا به من بیاموز

پروردگارا به من بیاموز: دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند بگریم برای کسانی که هرگز غمم را نخوردند […]
۲۴ آذر ۱۳۸۹

خدایا منو ببخش

خدایا منو ببخش که بهت اعتراض میکنم وقتایی که دستمو با مهربونی می گیری و از پرتگاه نجاتم میدی… خدایا منو ببخش که همیشه تو نمازم […]