عرفان

۱۶ خرداد ۱۳۹۰

نماز در قران

من «الله» هستم; معبودى جز من نیست! مرا بپرست، و نماز را براى یاد من بپادار ! ﴿۱۴﴾طه: و اینکه مساجد از آن خداست ، پس […]
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

ایاک نعبد و ایاک نستعین

از من که سالهاست گفته ام .ایاک نعبد. اما به دیگران هم دل سپرده ام. از من که سالهاست گفته ام .ایاک نستعین. اما به دیگران […]
۲۸ اسفند ۱۳۸۹

تو را شکر می گویم

برای تمام نعماتی که امسال به من ارزانی داشتی برای تمام روزهای آفتابی و برای تمام روزهای غمگین ابری و بارانی برای غروبهای آرام و شبهای […]
۱۲ اسفند ۱۳۸۹

صحیفه سجادیه ۲

بازآ بازآ گر زاهد و گر باده پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ خدایا اى کسى که توصیف […]
۲۷ بهمن ۱۳۸۹

کلام خدا ۲

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان، بخشایندۀ مهربان، فرمانروای روز جزاست. تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم، مارا به راه راست […]
۲۶ بهمن ۱۳۸۹

زبان عربی قرآن

در بعضی آیات به این اشاره شده که در واقع صحبت کردن به زبان مردم، باعث فهم بیشتر می شود و در قرآن آمده است که […]
۲۶ بهمن ۱۳۸۹

کلام خدا

توی مدرسه از کلاس دوم سوم دبستان تا آخر دوره تحصیل میان بهمون عربی یاد میدن و هیچکی هم نمیفهمه که چی هست و به چه […]
۲۵ بهمن ۱۳۸۹

صحیفه سجادیه ۱

سپاس خدائى را که اول است بى آنکه پیش از او اولى باشد، و آخر است بى آنکه پس از او آخرى باشد خدائى که دیده‏هاى […]
۲۲ بهمن ۱۳۸۹

شیخ ابوالحسن خرقانی

مشایخ من در حدیث وعلم و شریعت بسیارند، اما پیر من در تصوف و حقیقت شیخ ابوالحسن خرقانی است واگر او را ندیدمی کجا حقیقت دانستمی!”(از […]