موفقیت

۱۸ شهریور ۱۳۸۹

مثبت اندیشی و نتیجه آن در زندگی

چیزی که نحوه زندگی انسانها را مشخص می کند، تفسیر و نوع دیدشان نسبت به وقایع بیرونی است نه خود آن وقایع. سرمنشأ مثبت اندیشی از […]
۹ شهریور ۱۳۸۹

انعکاس کارهای ما

هر چیزی که در زندگی انجام دهی یا بگویی بسوی تو باز خواهد گشت و زندگی انعکاس کارهای ماست. اگر در دنیا بدنبال عشق باشی، در […]
۶ شهریور ۱۳۸۹

انقدر نگو چرا؟ بگو چطور؟

قانـــون دانــــه نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید پانـــصد ســـیب به درخت باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است […]
۲ مرداد ۱۳۸۹

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست

یکروز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود: دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در […]
۱۳ تیر ۱۳۸۹

صبر داشته باش

یه روزی ، یه جایی ، یه جوری ، یه کسی ، یه چیزی…. صبر داشته باش
۵ تیر ۱۳۸۹

۲۱ جمله انرژی زا از آنتونی رابینز

یک به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .دو با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق […]