حکایت ها

۲۳ خرداد ۱۳۸۹

داستان شیخ صنعان

داستان شیخ صنعان آمیخته ای از نظم و نثر حکایت و داستان عاشق شدن شیخ صنعان یکی از داستانهای عرفانی زیباست که اصل داستان در کتاب […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

عشق ،ثروت یا موفقیت…کدوم؟

عشق … ثروت… موفقیت…کدوم؟ زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با ریش های بلند جلوی در دید. به آنها گفت: « من شما […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

شکرگزاری

روزی مردی خواب دید به عالم فرشتگان رفته است. در هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که مشغول باز کردن چیزهایی هستند که با […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

خدایا با من حرف بزن

کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف بزن . رعد در آسمان پیچید اما کودک گوش نداد . سپس کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف […]