حکایت ها

۱۰ مرداد ۱۳۹۰

زندان بدون حصار

از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در […]
۲۵ تیر ۱۳۹۰

آیا نقطه ضعف می تواند نقطه قوت باشد؟

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود، برای تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد. پدر […]
۲۳ تیر ۱۳۹۰

ابعاد مختلف

خانم معلم ریاضی که به یک پسر ۷ ساله بنام آرنو ریاضی یاد می داد …ازش پرسید: آرنو اگر من بهت یک سیب و یک سیب […]
۱۸ تیر ۱۳۹۰

اتفاق های کوچک زندگی

بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که منجر به فرو ریختن برج های دو قلوی معروف آمریکا شد ، یک شرکت از بازماندگان شرکتهای دیگری که از […]
۱۸ تیر ۱۳۹۰

از کوسه های زندگیتان استقبال کنید

ژاپنیها عاشق ماهى تازه هستند. اما آبهاى اطراف ژاپن سالهاست که ماهى تازه ندارد. بنابر این براى غذا رساندن به جمعیت ژاپن قایقهاى ماهیگیرى، بزرگتر شدند […]
۹ تیر ۱۳۹۰

طوطی فروش

مردی می خواست تا یک طوطی سخنگو بخرد، طوطی های متعددی را دید و قیمت جوان ترین و زیباترین شان را پرسید. فروشنده گفت: -این طوطی؟ […]
۵ تیر ۱۳۹۰

کمک به رقیبان

یکی از کشاورزان منطقه ای، همیشه در مسابقه‌ها، جایزه بهترین غله را به ‌دست می‌آورد و به ‌عنوان کشاورز نمونه شناخته شده بود. رقبا و همکارانش، […]
۴ تیر ۱۳۹۰

میزان فاصله ی قلب آدم ها و تن صدا

استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟ […]
۴ تیر ۱۳۹۰

یکی بود یکی نبود…