خوشبختی

۹ تیر ۱۳۹۳

رسم صحیح زندگی کردن

چقدر شبیه خودت میشوی وقتی : به ترانه خوانی قلبت گوش می سپاری…که چه زیبا عشق الهی را زمزمه می کند…. سختی های زندگی را با […]
۹ تیر ۱۳۹۳

تعطیل است!

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ، ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ “ﺗـﻌﻄﯿــﻞ ﺍﺳﺖ” ﻭ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺍﻓـﮑﺎﺭﺕ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺑﺪﻫﯽ، ﺩﺭﺍﺯ […]
۷ اسفند ۱۳۹۲

بخند

خوش نشین بر لب آبی که روان می گذرد    تا که احساس کنی عمر چنان می گذرداز صدای گذر آب چنان می فهمی تندتر از آب […]
۱۳ دی ۱۳۹۲

رقص آرام

SLOW DANCEرقص آرام Have you ever watched kidsآیا تا به حال به کودکان نگریسته اید On a merry-go-round?در حالیکه به بازی “چرخ چرخ” مشغولند؟ Or listened […]
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

برای دوستانم

یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را […]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

زنده بمون!

شب ها زود بخواب. صبح ها زودتر بیدار شو. ..نرمش کن. بدو. کم غذا بخور.زیر بارون راه برو. گلوله برفی درست کن.هر چند وقت یک بار […]
۴ بهمن ۱۳۹۱

تغییر !

۲۴ شهریور ۱۳۹۱

داستان هانس

یکی از دوستانم به نام “هانس/Hans” کارآیی دست چپ خود را، در یک حادثه موتورسیکلت از دست داد. وقتی با مهارت تمام برایم چای می‌ریخت، گفت: […]
۱۹ شهریور ۱۳۹۱

چگونه زیستن…؟!

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. همه ما خودمان را چنین متقاعد می کنیم که زندگی […]