سعدی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

امشب سبکتر می زنند این طبل بی هنگام را

امشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نیایی دوستان عیب کنندم که چرا دل به […]