اشعار

۱۸ اسفند ۱۳۹۱

بنمای رخ..

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوستبگشای لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابرکان چهره مشعشع تابانم آرزوست بشنیدم از […]
۶ بهمن ۱۳۹۱

تقلید

خلق را تقلیدشان بر باد داد….ای دو صد لعنت براین تقلید باد. مولوی
۹ دی ۱۳۹۱

رهایت من نخواهم کرد

منم زیباکه زیبا بنده ام را دوست میدارمتو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگویدترا در بیکران دنیای تنهایانرهایت من نخواهم کردرها کن غیر من را […]
۱۶ آبان ۱۳۹۱

سرود آفرینش

یکی از زیباترین آهنگ های داریوش به دنبال کدامین قصه و افسانه می‌گردی در این بیغوله رد پایی از یاران نمی‌یابی چراغ شیخ شد خاموش و […]
۹ آبان ۱۳۹۱

می خور

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند        پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند        عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند […]
۷ آبان ۱۳۹۱

هرچیز که در جستن آنی، آنی

 
۱ آبان ۱۳۹۱

کمال اینست و بس

گوهر خود را هویدا کن،کمال این است و بسخویش را درخویش پیدا کن، کمال این است وبسسنگ دل را سرمه کن درآسیای رنج ودرددیده را زین […]
۱۹ مهر ۱۳۹۱

به یاد حافظ شیرازی

خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ شیرازی، یکی از بزرگ‌ترین شاعران نغزگوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است که در شعرهای خود «حافظ» تخلص نموده‌است. در غالب […]
۱۸ مهر ۱۳۹۱

شعری بسیار زیبا از فریدون حلمی

شعری بسیار زیبا از فریدون حلمی ..لطفا دو بار بخوانید سرشار از عرفان وزیبائی است نه برای دل تنهایی تو جام شرابم نه گرفتار و اسیرم..نه […]