اشعار

۲۲ مرداد ۱۳۹۵

انسانهای احمق

انسان های احمق بسیار کوته فکرند !زیرا به نتایج قطعی رسیده اند ؛ نه فقط برای خود ، بلکه برای دیگران نیز ! می خواهند این […]
۵ خرداد ۱۳۹۵

محصور

هیچ چیز محصورتان نمی کند مگر افکارتان، هیچ چیز محدودتان نمی کند مگر ترسهایتان، هیچ چیز مجبورتان نمی کند مگر اعتقاداتتان.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساربانا ! اشتران بین

باغبانا رعد مطرب……. ابر ساقی گشت و شد؛ باغ مست و راغ مست و غنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی……….. گردش عنصر ببین آب […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

در دهر چو آواز گل تازه دهند

در دهر چو آواز گل تازه دهند فرمای بتا که می به اندازه دهند از حور و قصور و ز بهشت و دوزخ فارغ بنشین که […]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

امشب سبکتر می زنند این طبل بی هنگام را

امشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد […]
۱ مرداد ۱۳۹۴

ما صوفی صفهٔ صفاییم بی‌خود ز خودیم و از خداییم

ما مست شراب جان فزاییم سرخوش ز می گره گشاییم در کنج شرابخانه گنجی است ما طالب گنج کنجهاییم آنها که هوای می ندارند زنهار گمان […]
۱ مرداد ۱۳۹۴

تو چه دانی که ما چه مرغانیم

تو چه دانی که ما چه مرغانیم              هر نفس زیر لب چه می خوانیم چون به دست آورد کسی ما […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

بنگر به درون خویش

۲۹ دی ۱۳۹۳

بامداد فلاحتی

پیش بیا ! پیش بیا ! پیش‌تر !تا که بگویم غم دل بیشتر دوستترت دارم از هر چه دوستای تو به من از خود من خویش‌تر […]