اوشو

۲۲ مرداد ۱۳۹۵

انسانهای احمق

انسان های احمق بسیار کوته فکرند !زیرا به نتایج قطعی رسیده اند ؛ نه فقط برای خود ، بلکه برای دیگران نیز ! می خواهند این […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۵

هر چه که دارید را با دیگران قسمت کنید

به شما میگویم، هر چه که دارید را با دیگران قسمت کنید. اما به یاد داشته باشید که هدفم از این حرفها این نیست که بگویم […]
۱۹ تیر ۱۳۹۴

اوشو – ماه ۱ روز ۴

  تو بیگانه و ناآشنا نیستی، بلکه جزیی از جهان آفرینش هستی. اینجا خانه توست. تو بر حسب شانس و تصادف به این جهان نیامده ای. […]
۱۲ تیر ۱۳۹۴

دنیا محل انعکاس است

    دنیا محل انعکاس است. اگر خشم ابراز کنیم خشم به ما بر می گردد. اگر عشق بدهیم عشق به ما برمی گردد. عشق نباید […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۴

۳۶۰ روز، ۳۶۰ مراقبه

مردم به اشتباه فکر میکنند مدیتیشن یا مراقبه همان ساکت در جایی نشستن و تمرکز کردن است اما این فقط روشی برای تمرکز است! در تمرکز […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۴

هفت راه برای شفافیت در بیان

در زندگی امروز کلمات و رفتار ما در بیشتر موارد گیج کننده اند و هنگام برقراری ارتباط با دیگران اوضاع را پیچیده و سخت میکنند. در […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

اوشو

کشیشان، سیاستمداران و اخلاقگرایان در طول قرون و اعصار از احساس گناه استفاده کرده‌اند. احساس گناه دادن به انسان، یک راهکار است برای بهره‌کشی از مردم. […]
۱۸ خرداد ۱۳۹۲

اوشو

۱۰ شهریور ۱۳۹۱

زندگی در هشیاری

باگوان عزیز:آیا این یک شوخی کیهانی است که بیشتر ما با هشیاری زاده می شویم و در ناآگاهی می میریم؟نه. بیشتر ما در هشیاری زاده نمی […]