سخنان الهام بخش

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

دکتر حسابی

حاصلضرب “توان” در “ادعا” مقداری ثابت است ، هرچه “توان” انسان کمتر باشد “ادعا”ی او بیشتر است و هرچه “توان” انسان بیشتر شود ” ادعا”یش کمتر […]
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

جملاتی زیبا

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسندبواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند.هیچ چیز در طبیعت برای […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

نامه یک مادر به فرزندش

با تقدیم به ارواح بزرگ و والای پدر و مادر عزیزم و تمام پدر و مادرهای عزیزی که تمام زندگی خود را برای بزرگ کردن فرزندانشان […]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

۵۰ جمله الهام بخش

۲۳ فروردین ۱۳۹۲

عشق

۱۲ فروردین ۱۳۹۲

آرام زندگی کن!

کتاب: «تائو ت ِ چنگ»نوشته: لائوتسه هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.با این حال برای حل کردن آنچه سخت است، چیز […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۱

نامه بابا لنگ دراز به جودی ابوت

بخشی از کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبستر از نامه های بابا لنگ دراز به جودی ابوت جودی! کاملا با تو موافق هستم که عده […]
۱۰ اسفند ۱۳۹۱

۲ جمله زیبا

۱۸ بهمن ۱۳۹۱

خواجه عبدالله انصاری

خواجه عبدالله انصاری فرمود:بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است و روزه فزون داشتن، صرفه ی نان است و حج نمودن، تماشای جهان است.اما نان دادن، […]