سخنان الهام بخش

۸ مرداد ۱۳۹۲

نظرات مختلف انیشتن

این دیگر چه معمایی است که هیچ‌کس مرا درک نمی‌کند ولی همگان مرا می‌پذیرند! [مصاحبه با New York Times، سال ۱۹۴۲] اگر نظریه نسبیت من به […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

همدردی

بعضی ها به جای اینکه به گرسنه ها کمک کنند با اونها همدردی میکنند !! منبع
۲۳ تیر ۱۳۹۲

باب مارلی

تو کی هستیکه بخواهی زندگی من را قضاوت کنی ؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم . فقط قبل از اینکه شروع کنی با […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

اوشو

کشیشان، سیاستمداران و اخلاقگرایان در طول قرون و اعصار از احساس گناه استفاده کرده‌اند. احساس گناه دادن به انسان، یک راهکار است برای بهره‌کشی از مردم. […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

بودا

بودا هر گاه با بی احترامی یا بد رفتاری کسی مواجه میشده،ازاوتشکر می کرده است!وقتی علت را می پرسیدند، بودا می گفت:زندگی آینه ای است که […]
۱۶ تیر ۱۳۹۲

Be yourself

۱۸ خرداد ۱۳۹۲

اوشو

۱۷ خرداد ۱۳۹۲

قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم

قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر‌ بگیریم که مبادا مثل کلوخ آب شویم قرار نبوده این […]
۲ خرداد ۱۳۹۲

دکتر مرتضی شیخ