سخنان الهام بخش

۲ تیر ۱۳۹۳

سخنان زیبا

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

زندگانی یک گذر است

بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارند، بعد چشمشون به یه گردو می افته دولا میشن تا گردو رو بردارن الماسه می افته تو شیب زمین […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

الهی قمشه ای

دکتر الهی قمشه ای می گوید:یکی از جذاب ترین تعبیرات ” نفس و عشق ” ، قصه دیو و سلیمان است که از دیرباز در ادب […]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

زندگی،یک نعمت ا ست

امروز هرگاه خواستید کلمه ای ناخوشایند به زبان آورید، به کسانی فکر کنید که قادر به تکلّم نیستند. قبل از اینکه بخواهید از مزّه ی غذای تان […]
۳۱ فروردین ۱۳۹۳

جملات الهام بخش

۱۳ فروردین ۱۳۹۳

جملات زیبا

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسندبواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند..هیچ چیز در طبیعت برای […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۲

سخنان گرانبها ۳

سخنان گرانبها ۳
۸ بهمن ۱۳۹۲

سخنان زیبا

۲۵ مرداد ۱۳۹۲

بخــوانید امــا تفـکر کنیـــد!