سخنان الهام بخش

۳ فروردین ۱۳۹۴

آدمیت

آدم مذهب را ساخت اما مذهب آدم را نساخت .نخستین مذهب آدم ، آدمیت بود و نخستین وکاملترین کتابش ، خرد ونیروی اندیشیدن .معجزه نوح ، […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۳

جملات الهام بخش

۱۹ دی ۱۳۹۳

چند جمله زیبا

 
۱۰ دی ۱۳۹۳

قدرت دعا

با نام خالقمسلام بر شما عزیزانقدرت دعا راذدست کم نگیرید .بدانید که دعا جسم و روح را توازن می بخشد ودتعادل ایجاد می کند .گرفتاری امروزه […]
۱۰ مهر ۱۳۹۳

مهر بورزید

با نام خالق تواناسلامی گرم بر همه شما عزیزان مسولیت خود را بپذیرید ، تکیه کردن بر عوامل بیرونی به معنای رها کردن خود مقدس است […]
۱۰ مهر ۱۳۹۳

پرورش شهود

شاهد بودن که عمل مهرورزی است ، شما را از جهان محدود و اشکال جدا ساخته و اجازه می دهد قدم به جایگاه عشق خالص بگذارید. […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۳

چند جمله زیبا

۱۳ مرداد ۱۳۹۳

نگرانی

با نام خالقم سلام بر همه شما عزیزان نگرانی عادتی ناسالم و مخرب است ،شما می توانید آنرا بدور اندازید. می گویند نگرانی طاعون قرن جدید […]
۳ مرداد ۱۳۹۳

توصیه های پیکاسو

تمام عددهای غیر ضروری را از زندگیت بیرون بریز، این عددها شامل سن، قد، وزن و سایز هستند. با دوستان شاد و سر حال معاشرت کن. […]