سخنان الهام بخش

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

هر چه که دارید را با دیگران قسمت کنید

به شما میگویم، هر چه که دارید را با دیگران قسمت کنید. اما به یاد داشته باشید که هدفم از این حرفها این نیست که بگویم […]
۵ خرداد ۱۳۹۵

هدف زندگی

اصلی ترین هدف ما در زندگی، کمک به دیگران است. اما اگر نمی توانید به کسی کمک کنید، حداقل کسی را آزار ندهید.
۱۹ تیر ۱۳۹۴

اوشو – ماه ۱ روز ۴

  تو بیگانه و ناآشنا نیستی، بلکه جزیی از جهان آفرینش هستی. اینجا خانه توست. تو بر حسب شانس و تصادف به این جهان نیامده ای. […]
۱۲ تیر ۱۳۹۴

دنیا محل انعکاس است

    دنیا محل انعکاس است. اگر خشم ابراز کنیم خشم به ما بر می گردد. اگر عشق بدهیم عشق به ما برمی گردد. عشق نباید […]
۱۱ تیر ۱۳۹۴

۴۰درس در۹۰سالگی

“رجینابرت ، مقاله نویس۹۰ساله ،اوهایو” این ۴۰ درسی را که آموخته است به مناسبت ۹۰ سالگی خود مینویسد: ۱ـ زندگی مهربان نیست،اما بازهم خوب است. ۲ـ […]
۱۰ تیر ۱۳۹۴

غرق!

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میردﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ، ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ چه در خوشی، چه در قدرت، چه در […]
۷ تیر ۱۳۹۴

سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند. با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم […]
۳ تیر ۱۳۹۴

جملاتی کوچک، مفاهیمی بزرگ

اگر رؤیاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان می کند، تا رؤیاهای او را بسازید! آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

چند جمله تامل برانگیز

گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید” بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است همیشه خودت باش… دیگران به […]