سخنان الهام بخش

۱۱ فروردین ۱۳۹۰

جملاتی از آنتونی رابینز ۴

+ هنگامی که عشق را ابراز می کنید ‘ طعم آنرا دوباره می چشید. + عشق را همچون هدیه ای به دیگران اعطا کنید و به […]
۵ فروردین ۱۳۹۰

بازی روزگار!

بازی روزگار را نمی فهمم، من تو را دوست دارم، تو دیگری را، دیگری مرا و ما همه تنهاییم! دکتر شریعتی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹

چند جمله زیبا

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن از زشت رویی پرسیدند آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی […]
۲۹ دی ۱۳۸۹

چند جمله زیبا

باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * […]
۲۲ دی ۱۳۸۹

چارلی

همیشه آخر هر چیز خوب میشود. اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده. چارلی چاپلین
۴ دی ۱۳۸۹

چند جمله از بودا

۱- بزرگتر از آرامش فکر ، خوشبختی نیست ۲- هر کس زنجیر طمع را دور بیندازد ، بدبختی از او دور می شود ، مانند قطره […]
۸ آذر ۱۳۸۹

سرگذشت بودا

آیین بودا از شاخه هاى کیش هندوست . این آیین از هندوستان بیرون آمده و سراسر مناطق خاورى را در نوردیده است و به علت داشتن […]
۴ آذر ۱۳۸۹

۳جمله زیبا

و اگر خواستید پریدن بیاموزید، نخست ایستادن، راه رفتن و بالا رفتن را بیاموزید، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند. ای کسانی که در خواب […]
۱ آذر ۱۳۸۹

زندگی پس از مرگ

The real question is not whether life exists after death question is whether you are alive before death Osho * پرسش اصلی این نیست که آیا […]