سخنان الهام بخش

۲۲ تیر ۱۳۹۰

تقصیر از ما نیست!!

دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا، دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را… این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی! باید آدمش پیدا […]
۱۹ تیر ۱۳۹۰

ویکتور هوگو

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد، و پس […]
۱۰ تیر ۱۳۹۰

اصول زندگی امام علی

از حضرت علی (ع) پرسیدند: زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟ فرمود: چهار اصل: ۱- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم […]
۸ تیر ۱۳۹۰

بودا

تمام آنچه که هستیم نتیجه ی چیزی است که می اندیشیم . ذهن ما همه چیز است و هرچه که می اندیشیم همان می شویم . […]
۷ تیر ۱۳۹۰

دکتر شریعتی

خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم […]
۷ تیر ۱۳۹۰

الماسهای اوشو

هرگز زندگی ات را قربانی هیچ چیز نکن! همه چیز را قربانی زندگی کن! زندگی هدف نهایی است، بزرگتر از هر کشوری، بزرگتر از هر کیشی، […]
۲۶ خرداد ۱۳۹۰

سخنانی بسیار زیبا

روز را خورشید میسازد. روزگارش را ما ******** برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

مهربان باش

مردم اغلب بی انصاف ٬بی منطق و خود محورند٬ولی آنان را ببخش . اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۰

شناخت خدا و عارف از دیدگاه اوشو

شهامت داشتن و شادمان بودن دو کیفیتی هستند که زمینه را برای نزول خداوند در تو فراهم می کنند. تو باید شهامت پیشه کنی، زیرا خدا […]