سخنان الهام بخش

۲ مهر ۱۳۹۰

خواستن

از خدا خواستن عزت است، اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است، اگر برآورده شود منت است […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۰

جملاتی از بزرگان ۶

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی […]
۲۰ شهریور ۱۳۹۰

زندگی از نگاه دکتر شریعتی

زندگی همچون یک خانه شلوغ و پراثاث و درهم و برهم است و تو درآن غرق … این تابلو را به دیوار اتاق مى زنى ، […]
۶ شهریور ۱۳۹۰

جملات بزرگان ۵

من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد. ابن سینا لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند […]
۲۲ مرداد ۱۳۹۰

پول

به نظر شما کدام یک از این گفته ها درست است؟! عشق به پول ریشه شرارت هاست. (رابرت کیوساکی) فقدان پول ریشه همه شرارت هاست. (رابرت […]
۹ مرداد ۱۳۹۰

جملات تامل برانگیز

o از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس، بلکه از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس […]
۸ مرداد ۱۳۹۰

کلامی از کوروش کبیر

ازکسانیکه از من مـتنفرند سپاسگزارم، آنان مرا قویتر میکنند. از کسانیکه مرا دوســــت دارند ممنونم، آنان قلب مرا بزرگتر میکنند. ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشــــکرم، آنان […]
۶ مرداد ۱۳۹۰

پند های زیبا

فرصت فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است… ********************************* سخنوری هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری […]
۲ مرداد ۱۳۹۰

جملاتی از بزرگان ۴

ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است  . ارد بزرگ در زندگی هیج چیز مهم تر از این نیست که با […]