سخنان الهام بخش

۱۳ مرداد ۱۳۹۱

جملاتی از بزرگان

۱۰ مرداد ۱۳۹۱

ناپلون

۳ مرداد ۱۳۹۱

بزرگان چنین گفته اند

سخنان الهام بخش از افراد معروف بزرگان چنین گفته اند نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن […]
۲۸ تیر ۱۳۹۱

صادق هدایت

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از درد هایم بگریم ، کلی خندیدم …. صادق هدایت
۲۱ تیر ۱۳۹۱

اوشو

نمی توانی فشار بیاوری. هرگاه تحمیل کنی، چیزها زشت می شوند. اگر انسانی به خودش تحمیل کند که ساکت باشد، سکوت او زشت خواهد بود، همراه […]
۲۱ تیر ۱۳۹۱

حقیقت از زبان صادق هدایت

ما چقدر به سادگی نیاکانِ خودمان خندیدیم، روزی می‌آید که آیندگان به خرافات ما خواھند خندید! صادق هدایت
۱۴ تیر ۱۳۹۱

Jomo Kenyatta

When the Missionaries arrived, the Africans had the Land and the Missionaries had the Bible. They taught us how to pray with our eyes closed. When […]
۱۳ تیر ۱۳۹۱

کلامی از قیصر امین پور

۱۱ تیر ۱۳۹۱

تنها دارایی

بعضی‌‌ها آنقدر فقیرند، که تنها دارایی شان پول است!