انسانیت

۴ شهریور ۱۳۹۵

انسانیت سرباز

ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ. […]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

به دشمنانتان نیز محبت کنید

‎”عیسی مسیح” از محبت به دشمنان میگوید اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند , چه برتری, دارید؟ حتی گناهکاران نیز […]