ناشناس

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
شکسپیر
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

ناشناس

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی توکوچک است و شایستگی تو بسیار