ناشناس

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

ناشناس

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت … دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او