ناشناس

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

ناشناس

دوست بدار نه برای آنکه دوستت بدارند … تو به پاس زیبایی عشق، عشق بورز و جاودانه باش