بودا

نلسون ماندلا
۲۵ دی ۱۳۹۳
ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

بودا

زندگی آینه ای است که ما خود را در آن می بینیم. نوع رفتار دیگران با ما نشانه وجود منشاء آن نوع رفتار در خود ماست که بعنوان همسان جذب شده است