Yasi

۲ خرداد ۱۳۹۳

مهدی سهیلی

مست مستم، لیک مستی دیگرم امشب از هر شب به تو عاشق ترم راست گویم یک رگم هشیار نیست مستم اما، جام و می در کار […]
۱ شهریور ۱۳۹۱

جملاتی از بزرگان ۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۱

خوشبختی کجاست؟

خوشبختی قطره شبنمی است که هر روز صبح بر برگ گل سرخ می نشیند و گاهی آن را نمی بینیم و بی تفاوت از کنارش می […]
۱۶ مرداد ۱۳۹۱

دلیلی برای ماندن

زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد […]
۴ مرداد ۱۳۹۱

قطرگی تا کی؟ خوشا دریا شدن

قطرگی تا کی، خوشا دریا شدن پر زدن از دام و در صحرا شدن ایستایی در خور مردابهاست جنبشی کن، در ره پویا شدن قطره چون […]
۱۸ تیر ۱۳۹۱

همه چهار زن دارند

روزی روزگاری تاجر ثروتمندی بود که ۴ زن داشت . زن چهارم را از همه بیشتر دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قیمت […]
۱۵ تیر ۱۳۹۱

خداوند از انسان چه می خواهد؟

شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع وگریه و زاری بود. در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه استاد خود را، بالای سرش دید، […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

خداوند عشق است

خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود و به قدر نیاز تو فرود می‌آید، و به قدر آرزوی […]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

عشقبازی به همین آسانی است

عشقبازی به همین آسانی است که گلی با چشمی بلبلی با گوشی رنگ زیبای خزان با روحی نیش زنبور عسل با نوشی کارهموارۀ باران با دشت […]