Bahareh

۹ شهریور ۱۳۸۹

انعکاس کارهای ما

هر چیزی که در زندگی انجام دهی یا بگویی بسوی تو باز خواهد گشت و زندگی انعکاس کارهای ماست. اگر در دنیا بدنبال عشق باشی، در […]
۹ شهریور ۱۳۸۹

عشق را زندگی کردن باید

کاش به جای این همه عشق نویسی ، کمی عشق را زندگی می کردیم . باور می کردیم که دلقک ها هم می گریند… و اینکه […]