۴۰ جمله زیبا

مارتین لوتر کینگ
۵ شهریور ۱۳۹۱
Success
۷ شهریور ۱۳۹۱
نمایش همه

۴۰ جمله زیبا

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند، همه چیز را از دست خواهند داد.((ویلیام سامرست موام))

باید آزادی را برای مدتی از دست داد، تا بتوان برای همیشه آن را حفظ کرد.((شارل دو مونتسکیو))

به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.((افلاطون))

برای اینکه پیش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.((مثل انگلیسی))

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.((آبراهام لینکلن))

آدم باید کلاهش را پیش خودش قاضی کند.((مثل ایرانی))

از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.((فرانسوا ولتر))

اگر یک مقصر، بیگناه دانسته شود بهتر از این است که یک بیگناه، محکوم گردد.((مثل فرانسوی))

بگذارید هر کس بر مبنای باور، فکر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت کند، نه اینکه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو کند.((دیل کارنگی))

ghezavat

نباید از ظاهر امور قضاوت کرد.((مثل آلمانی))

روباه نباید هنگام محاکمه مرغ، قاضی دادگاه باشد.((مثل چینی)) 

زمان درباره همه چیز قضاوت می کند.((مثل یونانی)) 

عیبهای دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد.((مثل ایتالیائی)) 

قضاوت فوری درباره چیزهایی که جنبه های مختلف دارند، دلیل کم عقلی و دیوانگی است.((مونتین)) 

در این دنیا هیچ کس نمی داند که در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده که درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت کرد.((فرانسوا ولتر)) 

اگر می دانید گناهکار هستید، بی درنگ و از صمیم قلب، گناه خود را به گردن بگیرید.((دیل کارنگی)) 

کسی که خوشبخت نباشد، گناهکار است.((اپیکتاتوس)) 

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار.((گاندی)) 

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.((داستایوسکی)) 

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی کنند، مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.((جرج برنارد شاو)) 

یک قهرمان گناهکار در مقابل یک ترسوی بیگناه به زانو در می آید.((مثل انگلیسی)) 

بهر کار فرمان مکن جز به داد / که از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبی مکن در جهان / چه در آشکار و چه اندر نهان.((فردوسی)) 

در انتخاب دوست می توان دقت کرد، ولی دشمن را نمی توان به خوبی تشخیص داد.((اسکار وایلد)) 

برای زنده ماندن باید خود را تطبیق داد و برای تطبیق باید در خود تغییر ایجاد کرد.((کرت لوین)) 

هر کس دیگران را با معیارها و دیدگاه های خود داوری می کند.((استر هاردینگ)) 

اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید، دیگران این کار را انجام خواهند داد.((گاری ریچارد)) 

بسیاری از نتیجه گیری های نادرست به دلیل فقدان اطلاعات است، نه داوری غلط.((لویزا دبرنادز)) 

فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت، فقط خواستن کافی نیست، باید انجام داد.((بروس لی)) 

مطالعه ای که روی صد میلیونر خود ساخته انجام شد، تنها یک وجه مشترک را بین آنان نشان داد. همه این مردان و زنان بسیار موفق، تنها خوبیهای مردم را می دیدند.((ژاک ویزل)) 

هر بار که در برابر ترس می ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می کنید. باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد.((النور روزولت)) 

داشتن یک دوست خوب، ناب‌ترین هدیه‌ی زندگی است؛ چرا که در دوستی، هیچ داد و ستد و دستمزدی در کار نیست.((فرانسیس فارمر)) 

زمانی که شما گناهکار هستید، دوست‌تان باید کنارتان باشد؛ چرا که هرگاه حق با شماست، همه در کنارتان هستند.((مارک تواین)) 

بی‌گناهی از روی نادانی مانند بی‌گناهی همراه با دانایی یا خردمندانه‌ی یک فرد نیست.((آبراهام مازلو)) 

در یک شهر به‌سامان، دادگری، بی‌شک وجود خواهد داشت.((افلاطون)) 

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.((افلاطون)) 

اشتباه ما در این است که گمان می‌کنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.((استیو چندلر)) 

جوانی، زمانی است که شما پدر و مادر خود را بابت هر چیزی گناهکار می‌دانید و پختگی، زمانی است که می‌آموزید همه‌ی گناه‌ها به گردن بی‌تجربگی نسل جوانتر است.((جرج برنارد شاو)) 

محاکمه کردن خود از محاکمه کردن دیگران خیلی مشکلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی، معلوم می شود یک فرزانه تمام عیاری.((آنتوان دوسنت اگزوپری)) 

خیلی ها غافل از نقاط قوت یکدیگر راهی دادگاه طلاق می شوند. این زوجها تابع افراط و تفریط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته کردن آن می روند و در نهایت تنها نقاط ضعف را می بینند.((جان ماکسول)) 

با تغییر الگوهای فکری می توان احساس و عاطفه را تغییر داد.((جان ماکسول)) 

یک قهرمان گناهکار در مقابل یک ترسوی بیگناه به زانو در می آید.((مثل انگلیسی))

بهر کار فرمان مکن جز به داد / که از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبی مکن در جهان / چه در آشکار و چه اندر نهان.((فردوسی))

در انتخاب دوست می توان دقت کرد، ولی دشمن را نمی توان به خوبی تشخیص داد.((اسکار وایلد))

برای زنده ماندن باید خود را تطبیق داد و برای تطبیق باید در خود تغییر ایجاد کرد.((کرت لوین))

هر کس دیگران را با معیارها و دیدگاه های خود داوری می کند.((استر هاردینگ))

اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید، دیگران این کار را انجام خواهند داد.((گاری ریچارد))

بسیاری از نتیجه گیری های نادرست به دلیل فقدان اطلاعات است، نه داوری غلط.((لویزا دبرنادز))

فقط دانستن کافی نیست، باید به کار گرفت، فقط خواستن کافی نیست، باید انجام داد.((بروس لی))

مطالعه ای که روی صد میلیونر خود ساخته انجام شد، تنها یک وجه مشترک را بین آنان نشان داد. همه این مردان و زنان بسیار موفق، تنها خوبیهای مردم را می دیدند.((ژاک ویزل))

هر بار که در برابر ترس می ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می کنید. باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد.((النور روزولت))

روباه نباید هنگام محاکمه مرغ، قاضی دادگاه باشد.((مثل چینی))

زمان درباره همه چیز قضاوت می کند.((مثل یونانی))

عیبهای دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد.((مثل ایتالیائی))

قضاوت فوری درباره چیزهایی که جنبه های مختلف دارند، دلیل کم عقلی و دیوانگی است.((مونتین))

در این دنیا هیچ کس نمی داند که در پشت پرده ظاهری حوادث چه می گذرد. امروز به خوبی بر من ثابت شده که درباره هیچ چیز نباید از روی اسناد و ظواهر قضاوت کرد.((فرانسوا ولتر))

اگر می دانید گناهکار هستید، بی درنگ و از صمیم قلب، گناه خود را به گردن بگیرید.((دیل کارنگی))

کسی که خوشبخت نباشد، گناهکار است.((اپیکتاتوس))

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار.((گاندی))

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.((داستایوسکی))

از مکالمه و پرگویی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی کنند، مگر اینکه وکیل مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت های شما پول خرج کرده باشند.((جرج برنارد شاو))

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند، همه چیز را از دست خواهند داد.((ویلیام سامرست موام))

باید آزادی را برای مدتی از دست داد، تا بتوان برای همیشه آن را حفظ کرد.((شارل دو مونتسکیو))

به دست گرفتن مال خود و انجام وظیفه‌ی خویش، عین دادگری است.((افلاطون))

برای اینکه پیش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.((مثل انگلیسی))

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.((آبراهام لینکلن))

آدم باید کلاهش را پیش خودش قاضی کند.((مثل ایرانی))

از روی سوالهای فرد، بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.((فرانسوا ولتر))

اگر یک مقصر، بیگناه دانسته شود بهتر از این است که یک بیگناه، محکوم گردد.((مثل فرانسوی))

بگذارید هر کس بر مبنای باور، فکر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت کند، نه اینکه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو کند.((دیل کارنگی))

نباید از ظاهر امور قضاوت کرد.((مثل آلمانی))

1 دیدگاه

  1. سپهر گفت:

    البته فکرشو که میکنم میبینم خیلی بیشتر از ۴۰ تا شده 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *