سه پرسش

زندگی بهتر
۲۵ مرداد ۱۳۹۱
خوشبختی کجاست؟
۲۹ مرداد ۱۳۹۱
نمایش همه

سه پرسش

روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، با هیجان نزد او آمد و گفت: سقراط میدانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده‌ام؟
سقراط پاسخ داد: “لحظه‏ای صبرکن. قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تومی خواهم به آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی.”
مرد پرسید: سه پرسش؟
سقراط گفت:بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم بامن صحبت کنی، لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم. اولین پرسش حقیقت است. کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد؟
مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام.
سقراط گفت: بسیار خوب، پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا نادرست. حالا بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبی. آنچه را که در مورد فرد می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟
مردپاسخ داد: نه، برعکس …
سقراط ادامه داد: پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درمورد آن مطمئن هم نیستی بگویی؟ مردکمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.
سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟
مرد پاسخ داد: نه، واقعاً…
سقراط نتیجه گیری کرد: اگرمی خواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد ونه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من می گویی؟

Saqrat

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *