ذن (Zen) چیست؟

بودا
۲۱ تیر ۱۳۹۲
اوشو
۲۳ تیر ۱۳۹۲
نمایش همه

ذن (Zen) چیست؟

ذن (Zen) چیست؟
• ذن مانند اهرمی برای نگهداشتن خویش شکسته ما عمل می کند و کاوشی است برای یافتن مفهوم و حقیقت وجودی ما.
• ذن به ما برنامه یی برای اعتلای خویشتن واقعی می دهد. به مانشان می دهد تمام مشکلات و نارضایتی هایمان از عدم تطابق نیازهایمان با یکدیگر و با جهان نشأت می گیرد.
به راستی ما کیستیم؟ واقعاً معنای زندگی چیست؟ چطور می توانیم با وجود مشکلات ظاهراً همیشگی به شادی پایدار دست یابیم؟ اینها سؤالات اساسی زندگی است و در پی یافتن پاسخ این سؤالها «ذن» به وجود می آید.
ذن می تواند چاقوی جراحی کوچک مفیدی باشد که رگه های توقعات نامعقول ، باورها و اعتقادات شکل گرفته یی را که بین ما و رویدادهای واقعی جدایی می اندازد از بین ببرد. ذن به ما نشان می دهد آنچه که اشتباهاً خود و هویت فردیمان می نامیم در واقع ماسکی است که بر روی خویشتن واقعی و ذاتمان زده ایم. اگر واقع بین باشیم عقاید، باورها، تعصبات، آموزشهای علمی و فرهنگی، موقعیت خانوادگیمان همه اینها فقط عوامل فرعی هستند،

ابزاری ضروری برای بقا و ورود به اجتماع بزرگتر. اما خود واقعی شما نیستند. بدون وجود عواملی چون مذهب، جنسیت (زن یا مرد بودن) ومسائلی از این دست ما چه و که هستیم؟ اگر کارتان را از دست بدهید آیا خودتان را می بازید؟ به نظر می رسد که ما شدیداً گرفتار این عوامل هستیم اما با وجود تمام این تغییرات، درون ما چیزی است که ثابت می ماند. عاملی که شایسته اعتماد باشد چیست و کجاست؟ اگر عوامل بیرونی آنقدر متغیر و ناپایدار هستند پس باید به درونمان (باطنمان) رجوع کنیم اما باطنمان چیست؟ نقش ما دراین جهان چیست؟ ذن ما را در پاسخ به این پرسشها یاری می کند اگرچه خودش پاسخ نیست. اینکه ذن چیست در واقع خود بزرگترین سؤال است. ذن مانند اهرمی برای نگهداشتن خویشتن شکسته ما عمل می کند و کاوشی است برای یافتن مفهوم وحقیقت وجودی ما . ذن می تواند یکه و تنها مانند یک بالون بزرگ معلق درهوا ما را به یگانگی پروردگار یا خویشتن واقعی برساند.هنگام اجرای ذن در روند شناخت و کاهش تعلق خاطرمان، عقاید و افکارمان را کنار می گذاریم همانطور که می توانیم کوله باری را که خیلی برایمان سنگین شده زمین بگذاریم بنابراین می توانیم کوله بار سنگین خویشتن راهم به زمین بگذاریم که برحسب شرایط فردی و اعتقاداتمان این بار را شناسایی می کنیم. ذن درواقع توجه به جریان زندگی است همانطور که الآن ودراین دنیا وجود دارد. شناخت آگاهانه ، نه موشکافانه از روند عملکرد خود واقعی تان است که قبل ازاینکه اندیشه، عقاید و اعتقادات ظاهر شوند و مرز تجربه و شهرت را جست وجو کنند به وجود می آید. باتوجه به ذات اصلی مان، ما می توانیم دست افکاری که ما را از کشف خودمان عاجز می کند، کوتاه کنیم.
هرچه ما در روابطمان با دنیا، دیگران و خود واقعی مان بی اختیارتر و احساسی تر برخورد می کنیم دنیا وخود درونیمان هم با ما متحد می شوند وما به این نکته می رسیم که مشکل طرزفکر ما بوده نه چیز دیگری. ذن برنامه پیشرفت اصلی و نهایی زندگی است. ذن افکارمان را برای خویشتن واقعی مان به معرض نمایش می گذارد وبه ما نشان می دهد چطور ما از وابستگی بیماریهایمان ، قضاوت نادرست واختلاف رنج می بردیم . ذن به ما برنامه یی برای اعتلای خویشتن واقعی می دهد و ما را در پیمودن مراحل یاری می دهد. به ما نشان می دهد تمام مشکلات ونارضایتی هایمان از عدم تطابق نیازهایمان با یکدیگر و با جهان نشأت می گیرند. وقتی که بدون تأمل از مسیر خودرو تندرویی کنار می کشید درواقع ذن عمل کرده است. وقتی هنگام تماشای فیلمی گریه می کنید و از ناراحتی قهرمان داستان ناراحت می شوید بازهم ذن عمل می کند. وقتی ناخودآگاه با قدمهای متوازن راه می روید، جریان سیال اندیشه هایتان وتنفس خودکاری که شما را زنده نگه می دارد همه کار ذن است . ذن شما را فراموش نمی کند. نه ، هرگز! شمایید که آن را فراموش کرده اید. این شمایید که قدر این لحظات را نمی دانیدوفکر می کنید تک و تنها شما هستید که رنج می برید. این شمایید که دنبال مفهوم عالی و پست (برای زندگی)، رضایت خاطر، تلافی یا رهایی هستید. پرکردن خلأ وجودی خود با مفهوم زندگی به وسیله عوامل بیرونی مانند ریختن آب دراقیانوس است. (آب درهاون کوبیدن است). ذن ساعت شماطه داری است که ما را بیدار می کند و از خوابگردی در واقعیت جدا می کند. نقشه دوستانه یی که می گوید: «درست همین جا نقطه شروع است». تو همیشه اینجا بوده یی. آیا جای دیگری وجود دارد؟ تقویمی است که می گوید: «همین الآن وقتش است». چه کسی دنبال زمان و مکان دیگری است؟ آن دروغگوها ودزدها را در معبد قلبمان به ما معرفی می کند و آنها را کنار می نهد تا ما بتوانیم آنطور که باید زندگی کنیم مانند یک انسان کامل و شجاع و به آنچه که مدتها به امید آن بودیم برسیم

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *