دنیا محل انعکاس است

حکایت شیخ و عارف
۱۲ تیر ۱۳۹۴
اوشو – ماه ۱ روز ۴
۱۹ تیر ۱۳۹۴
نمایش همه

دنیا محل انعکاس است

 

  دنیا محل انعکاس است. اگر خشم ابراز کنیم خشم به ما بر می گردد. اگر عشق بدهیم عشق به ما برمی گردد. عشق نباید خواسته ای داشته باشد زیرا بال هایش را از دست می دهد و نمی تواند پرواز کند. در زمین ریشه می کند و زمینی می شود آنگاه به شهوت بدل می شود و فلاکت و رنج عظیمی به بار می آورد. عشق نباید مشروط باشد. نباید از عشق هیچ انتظاری داشت. عشق را باید فقط بخاطر خودش پذیرفت نه بخاطر پاداش یا نتیجه. اگر انگیزه ای در عشق باشد نمی تواند آسمانی شود. انگیزه عشق را محدود به خود می کند و فضای آن را در اختیار می گیرد. عشق عاری از انگیزه حد و مرزی ندارد متعالی و پاک است. پربار است. عطر قلب است. اگر میلی به نتیجه نباشد بدان معنا نیست که نتیجه ای وجود نخواهد داشت بلکه نتیجه ای هزار لا پدیدار خواهد شد. زیرا هر چه بدنیا بدهیم بما باز می گردد.دنیا محل انعکاس است. اگر خشم ابراز کنیم خشم به ما بر میگردد. اگر عشق بدهیم عشق به ما بر می گردد و این پدیده ای طبیعی است. لازم نیست درباره آن فکر کنید. فقط می توان اعتماد کرد به خودی خود اتفاق می افتد. این همان قانون کارماست. هر چه بکارید همان را برداشت می کنید. هرچه بدهید همان را دریافت می کنید. نیازی نیست فکر کنید چرا که عمل و عکس العمل در اینجا خودکار است. نفرت بورزید آنگاه از شما متنفر خواهند شد. عشق بورزید و به شما عشق خواهند ورزید.  mirror-ball-reflection

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *