وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۳ خرداد ۱۳۸۹

پاک شو

از هر چه آسمانی نیست … که اتفاقات خوب تنها وقتی می رسند که قلب تو آسمانی است و این قانون جذب است، … سری است […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

اینجا جایی واسه نق زدن نیست

لطفا نق نزنید. اینجا جایی واسه نق زدن نیست. اینجا نمیخوام بحث سیاسی، اجتماعی راه بندازم ، اما خیلی جالبه هر جا میرم و میبینم مردم […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

عشق ،ثروت یا موفقیت…کدوم؟

عشق … ثروت… موفقیت…کدوم؟ زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با ریش های بلند جلوی در دید. به آنها گفت: « من شما […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

به راهت ادامه بده

The best cosmetic for lips is truth زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی for voice is prayer برای صدای شما دعا به درگاه خداوند for eyes […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

نیایش

نیایش نیایش برترین جلوه ی عشق است . نیایش با دعا خواندن تفاوت اساسی دارد. دعا خواندن از سر میجوشد و نیایش از دل .آنها کلمات اند […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

شکرگزاری

روزی مردی خواب دید به عالم فرشتگان رفته است. در هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که مشغول باز کردن چیزهایی هستند که با […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

انیشتن

Albert Einstein There are two ways to live your life – one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is […]
۲۳ خرداد ۱۳۸۹

خدایا با من حرف بزن

کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف بزن . رعد در آسمان پیچید اما کودک گوش نداد . سپس کودک نجوا کرد: خدایا با من حرف […]