وبلاگ او منم یا منم او؟

۷ تیر ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم ۳

آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست. (رابرت لویی استیونسون) اگر آفتاب را به نظاره بنشینی  سایه را توانی یافت. (هلن کلر) […]
۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش ۲

خداوندا آرامشی عطا فرمــــــــــــــا تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت […]
۷ تیر ۱۳۸۹

نیایش داریوش ۱

الهی الـهی دانایی ده که در راه نیفتیم بیــــــنایی ده که در چـــــــاه نیفتــــــیم بنمای رهـــــــــی که ره نماینده تویی بگشای دری که که در گشاینده […]
۵ تیر ۱۳۸۹

۲۱ جمله انرژی زا از آنتونی رابینز

یک به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .دو با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق […]
۴ تیر ۱۳۸۹

سخنان بودا

آزادی در بی آرزوئی است. زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. اشکهای دیگران را مبدل به نگاههای […]
۴ تیر ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم ۲

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند .  جبران […]
۴ تیر ۱۳۸۹

مگر از زندگی چه میخواهی؟

خداوند بینهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک میشود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر […]
۴ تیر ۱۳۸۹

او منم یا منم او؟

این شعر و اجرای آن انقدر زیباست که هر روز بارها گوش میدمش. علی الخصوص وقتی ساز مورد علاقه من یعنی دف هم توش اجرا میشه. […]
۲۵ خرداد ۱۳۸۹

به خود آی

نه مرادم نه مریدم ، نه پیامم نه کلامم، نه سلامم نه علیکم، نه سپیدم نه سیاهم. نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو […]