وبلاگ او منم یا منم او؟

۱۱ تیر ۱۳۸۹

نرگس

نرگس هر روز بر روی آبگیری خم می شد تا زیبایی خود را در آن تماشا کند.روزی به قدری شیفته زیبایی خود شده بود که در […]
۱۱ تیر ۱۳۸۹

سوالات خدا

۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ ۲- خداوند از تو نخواهد […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۲

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

تنها داوری و قضاوت خدا مهم است

اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خودشیرینی متهم می کنند! .اما شما همچنان مهربان بمانید. اگر با دیگران رو راست باشید. دیگران شما را فریب […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

زلال باش

پرسیدم چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

از خدا بیاموزید

شبی در خواب دیدم مرا می‌خوانند، راهی شدم، به دری رسیدم، به آرامی در خانه را کوبیدم. ندا آمد: درون آی. گفتم: به چه روی؟ گفت: […]
۹ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۱

الهی! به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی. الهی! عمرم به باد کردم و […]
۷ تیر ۱۳۸۹

خدایا

۷ تیر ۱۳۸۹

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش              حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست    […]