وبلاگ او منم یا منم او؟

۱۱ تیر ۱۳۸۹

سوالات خدا

۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟ ۲- خداوند از تو نخواهد […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۲

الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل هایی، […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

تنها داوری و قضاوت خدا مهم است

اگر مهربان باشید، آدمها شما را به خودشیرینی متهم می کنند! .اما شما همچنان مهربان بمانید. اگر با دیگران رو راست باشید. دیگران شما را فریب […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

زلال باش

پرسیدم چطور ، بهتر زندگی کنم ؟ با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ، با اعتماد ، زمان حالت […]
۱۰ تیر ۱۳۸۹

از خدا بیاموزید

شبی در خواب دیدم مرا می‌خوانند، راهی شدم، به دری رسیدم، به آرامی در خانه را کوبیدم. ندا آمد: درون آی. گفتم: به چه روی؟ گفت: […]
۹ تیر ۱۳۸۹

مناجات خواجه عبدالله انصاری ۱

الهی! به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی. الهی! عمرم به باد کردم و […]
۷ تیر ۱۳۸۹

خدایا

۷ تیر ۱۳۸۹

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش              حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست    […]
۷ تیر ۱۳۸۹

از بزرگان بیاموزیم ۳

آن باش که هستی و آن شو که توان بودنت هست. (رابرت لویی استیونسون) اگر آفتاب را به نظاره بنشینی  سایه را توانی یافت. (هلن کلر) […]