وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۵ شهریور ۱۳۸۹

روسپی و راهب

راهبی در نزدیکی معبد زندگی می کرد . در خانه روبرویش , یک روسپی اقامت داشت ! راهب که می دید مردان زیادی به آن خانه […]
۱۸ شهریور ۱۳۸۹

مثبت اندیشی و نتیجه آن در زندگی

چیزی که نحوه زندگی انسانها را مشخص می کند، تفسیر و نوع دیدشان نسبت به وقایع بیرونی است نه خود آن وقایع. سرمنشأ مثبت اندیشی از […]
۱۷ شهریور ۱۳۸۹

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید […]
۱۵ شهریور ۱۳۸۹

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی من همه در حکم […]
۱۴ شهریور ۱۳۸۹

من طربم طرب منم زهره زند نوای من

من طربم طرب منم زهره زند نوای من عشق میان عاشقان شیوه کند برای من عشق چو مست و خوش شود بیخود و کش مکش شود […]
۱۳ شهریور ۱۳۸۹

وصیت نامه مولانا

شما را وصیت می کنم به ترس از خدا در نهان و عیان و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن و کناره گرفتن از […]
۱۱ شهریور ۱۳۸۹

قوانین سه گانه

Three things in life that are never certain سه چیز در زندگی پایدار نیستند Dreams, Success, Fortune رویاها موفقیت ها شانس Three things in life that, […]
۱۱ شهریور ۱۳۸۹

آن کس که بیند روی او

ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود […]
۱۰ شهریور ۱۳۸۹

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست تا دید محتسب که […]