وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۹ دی ۱۳۸۹

چند جمله زیبا

باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * […]
۲۹ دی ۱۳۸۹

مستان سلامت میکنند

آنجا که یک باخویش نیست یک مست آنجا بیش نیست آنجا طریق و کیش نیست مستان سلامت می‌کنند آن جان بی‌چون را بگو، وان دام مجنون […]
۲۷ دی ۱۳۸۹

شاید!

دیدن همیشه خوب است خواه دیدن آن زیبا یی ها باشد، خواه دیدن این زیبایی ها شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از […]
۲۶ دی ۱۳۸۹

دروغهای مادرم

“فرزندم برنج بخور، من گرسنه نیستم.” و این اوّلین دروغی بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام […]
۲۶ دی ۱۳۸۹

دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

قسمت اول: اساسى ترین انتخابى که در زندگى داریم این است: “وسعت یابیم، یا درهم فرو رویم؟” انرژیهاى خلاقه و بیانگر خود را بصورت مثبت به […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سپاسگزاری

ای آنکه تو را به راستی نمی شناسم، اما می دانم که به من زندگی بخشیده ای از تو بخاطر همه آنچه که دارم و بخاطر […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون مدیراجرائی اسبق در شرکت کوکاکولا   فرض کنید زندگی همچون یک بازی است . قاعده این بازی چنین است که […]
۲۳ دی ۱۳۸۹

قدرت انتخاب

یکی از با ارزش ترین هدیه های خداوند به انسان، اراده و قدرت انتخاب است، و به این جهت تسلط برهمۀ موجودات و ذهن وتن و […]
۲۲ دی ۱۳۸۹

چارلی

همیشه آخر هر چیز خوب میشود. اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده. چارلی چاپلین