وبلاگ او منم یا منم او؟

۳۰ دی ۱۳۸۹

روزگارِ غریبی‌ست، نازنین

امروز وبسایت خوبی رو استاد عزیزم سرکار خانم لاجوردی دریافت داشتم که شاید جوون های قدیمی از این سایت لذت ببرند. http://www.parand.se/arkiv.htm   دهانت را می‌بویند […]
۲۹ دی ۱۳۸۹

چند جمله زیبا

باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیم با تو است . . . * * * * * […]
۲۹ دی ۱۳۸۹

مستان سلامت میکنند

آنجا که یک باخویش نیست یک مست آنجا بیش نیست آنجا طریق و کیش نیست مستان سلامت می‌کنند آن جان بی‌چون را بگو، وان دام مجنون […]
۲۷ دی ۱۳۸۹

شاید!

دیدن همیشه خوب است خواه دیدن آن زیبا یی ها باشد، خواه دیدن این زیبایی ها شاید کلاسی که ما در آن درس می خوانیم از […]
۲۶ دی ۱۳۸۹

دروغهای مادرم

“فرزندم برنج بخور، من گرسنه نیستم.” و این اوّلین دروغی بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام […]
۲۶ دی ۱۳۸۹

دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

قسمت اول: اساسى ترین انتخابى که در زندگى داریم این است: “وسعت یابیم، یا درهم فرو رویم؟” انرژیهاى خلاقه و بیانگر خود را بصورت مثبت به […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سپاسگزاری

ای آنکه تو را به راستی نمی شناسم، اما می دانم که به من زندگی بخشیده ای از تو بخاطر همه آنچه که دارم و بخاطر […]
۲۵ دی ۱۳۸۹

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون

سی ثانیه پای صحبت برایان دایسون مدیراجرائی اسبق در شرکت کوکاکولا   فرض کنید زندگی همچون یک بازی است . قاعده این بازی چنین است که […]
۲۳ دی ۱۳۸۹

قدرت انتخاب

یکی از با ارزش ترین هدیه های خداوند به انسان، اراده و قدرت انتخاب است، و به این جهت تسلط برهمۀ موجودات و ذهن وتن و […]