وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۳ تیر ۱۳۹۰

ابعاد مختلف

خانم معلم ریاضی که به یک پسر ۷ ساله بنام آرنو ریاضی یاد می داد …ازش پرسید: آرنو اگر من بهت یک سیب و یک سیب […]
۲۲ تیر ۱۳۹۰

تقصیر از ما نیست!!

دوستت دارم‌ها را نگه می‌داری برای روز مبادا، دلم تنگ شده‌ها را، عاشقتم‌ها را… این‌ جمله‌ها را که ارزشمندند الکی خرج کسی نمی‌کنی! باید آدمش پیدا […]
۲۰ تیر ۱۳۹۰

سی نصیحت “کلام خدا”

۱) آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر ۲) قبل از جواب دادن فکر کن ۳) هیچکس را تمسخر […]
۱۹ تیر ۱۳۹۰

ویکتور هوگو

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد، و پس […]
۱۸ تیر ۱۳۹۰

اتفاق های کوچک زندگی

بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که منجر به فرو ریختن برج های دو قلوی معروف آمریکا شد ، یک شرکت از بازماندگان شرکتهای دیگری که از […]
۱۸ تیر ۱۳۹۰

از کوسه های زندگیتان استقبال کنید

ژاپنیها عاشق ماهى تازه هستند. اما آبهاى اطراف ژاپن سالهاست که ماهى تازه ندارد. بنابر این براى غذا رساندن به جمعیت ژاپن قایقهاى ماهیگیرى، بزرگتر شدند […]
۱۶ تیر ۱۳۹۰

درباره عراقی

فخرالدین ابراهیم بن بزرگ مهربن عبدالغفار جوالقی همدانی متخلص یه عراقی یکی از بزرگترین شاعران غزل سرای ایرانی و یکی از عارفان بزرگ این دیار است. […]
۱۶ تیر ۱۳۹۰

آتش خویش هر کسی میسوخت

داد درویشی از سر تمهید سر قلیان خویش را به مرید گفت کز دوزخ ای نکو کردار قدری آتش به روی آن بگذار بگرفت و ببرد […]
۱۶ تیر ۱۳۹۰

من هنوز یک انسـانم

گر به خانه ی من آمدی برایم مداد بیاور مداد سـیــاه می خواهم روی چهـــره ام خـط بکشـم تا به جــــرم زیبایی در قـــــفس نیفتم. یک […]