وبلاگ او منم یا منم او؟

۱۰ خرداد ۱۳۹۴

چند جمله تامل برانگیز

گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید” بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است همیشه خودت باش… دیگران به […]
۷ خرداد ۱۳۹۴

نظر افلاطون در خصوص زندگی

از افلاطون پرسیدند:شگفت انگیزترین رفتار انسان چیست؟ پاسخ داد: ‘از کودکی خسته می شود،برای بزرگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می […]
۷ خرداد ۱۳۹۴

ﺩﻩ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮﺏ

١.ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ٢.ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺻﺪﺍ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻧﻪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍ. ٣.ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ، ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ […]
۵ خرداد ۱۳۹۴

کیمیای مراقبه

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یک گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و […]
۴ خرداد ۱۳۹۴

چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامسازی

چند توصیۀ بسیار زیبا برای آرامسازی: اوّل* تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!! این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند…. دوّم* با […]
۴ خرداد ۱۳۹۴

چند جمله زیبا

“دکتر شریعتی” اگر مثل گاو باشی میدوشنت، اگه مثل خر قوی باشی بارت میکنند، اگر مثل اسب دونده باشی سوارت میشوند، فقط از فهمیدن تو میترسند. […]
۲ خرداد ۱۳۹۴

فروید پدر روانشناسى دنیا

وقتى میشود دقایق عمرت را با آدم هاى خوب بگذرانى چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایى کنى که با دل هاى کوچکشان مدام درگیر […]
۱ خرداد ۱۳۹۴

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن انتهای بعضی فکرهایت ” نقطه” بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی بین بعضی حرفهایت “کاما” بگذار که بدانی […]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ!

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ!.. ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ… ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻡ….. ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ […]