وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۷ آذر ۱۳۹۰

هرروز ۸۶۴۰۰تومان

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واریز میشود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها […]
۱۶ آذر ۱۳۹۰

وصیت نامه وحشی بافقی

روزمرگم هرکه شیون کندازدوروبرم دور کنید همه را مست و خراب ازمی انگورکنید مردغسال مرا سیر شرابش بدهید مست مست از همه جاحال خرابش بدهید برمزارم […]
۱۱ آذر ۱۳۹۰

۱۰۰ نکته آموزنده

۱ – افرادی که بیشترین وقت خود را صرف زندگی دیگران می‏کنند (مشاوره، راهنمایی و …)، از رسیدن به زندگی خود باز می‏مانند. ۲ – کسانی […]
۹ آذر ۱۳۹۰

خدایی فرعون!

فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی میکرد. روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد و گفت اگر تو خدا هستی […]
۸ آذر ۱۳۹۰

آتش گرفتن زندگی توماس ادیسون

آتش گرفتن زندگی توماس ادیسون Thomas Edison ارائه: دکتر علی رضا حدادیان ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار […]
۸ آذر ۱۳۹۰

تنهایی

بزرگی میگفت:همیشه در زندگیت گام های بزرگ بردار، گام های بزرگ تو را از مردم دور میکنه، وقتی از مردم دور شدی تنها میشوی و در […]
۸ آذر ۱۳۹۰

انرژی ها

تمام اتفاق هایی که دور و بر ما میوفته، نتیجه ی انرژی هاست. دوست مون انرژی! شغل مون انرژی! همسر مون انرژی! اتفاقات، دونه دونه، انرژی! […]
۷ آذر ۱۳۹۰

حکمت روزگار !!

کشاورز اسکاتلندی فقیری بود که اسمش فلمینگ بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده بیرون رفت، صدای فریاد کمکی شنید که از باتلاق نزدیک خانه […]
۶ آذر ۱۳۹۰

شکستهای دیروز … و پیروزیهای امروز …

از دفتر روزنامه ای که در آن مشغول به کار بود اخراج شد چرا که رئیسش فکر میکرد تخیل خلاقیت و ایده های خوب ندارد والت […]