وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۵ دی ۱۳۹۰

سنایی

جز یاد تو دل بهر چه بستم توبه بی ذکر تو هر جای نشستم توبه در حضرت تو توبه شکستم صدبار زین توبه که صد بار […]
۲۳ دی ۱۳۹۰

خدا

خدایا از من دور نیستی که به دور دست ها بنگرم؛ از دیده ام نرفته ای که دیدنت را آرزو کنم؛ پنهان نبوده ای که برای […]
۲۲ دی ۱۳۹۰

نصیحت پدر

پیرمرد ثروتمند در بستر مرگ تنها پسرش را صدا زد تا اخرین نصایح را به او بکند: فرزندم ازمال دنیا تو را بی نیاز گرداندم اما […]
۲۱ دی ۱۳۹۰

مرگ بهترین ابتکار زندگی است!

سخنانی از استیو جابز در دانشگاه استنفرد سال ۲۰۰۵ هیچ کس نمی خواهد بمیرد. حتی افرادی که می خواهند به بهشت بروند حاضر نیستند به خاطر […]
۲۱ دی ۱۳۹۰

شکرگزار باش

هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است… شکرگزار باش؛ شاید بدترین شرایط زندگی تو برای دیگران آرزو باشد…!
۲۰ دی ۱۳۹۰

بافقی

فریاد که سوز دل بیان نتوان کرد  با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد اینها که من از جفای هجران دیدم  یک شمه به صد […]
۱۹ دی ۱۳۹۰

خدایی که من میشناسم

خدایی که من میشناسم نیازی به گرسنگی و تشنگی کشیدن من ندارد. خداییست که بر سر تعداد پیروانش با کسی رقابت ندارد. خداییست که از من […]
۱۸ دی ۱۳۹۰

اوشو

۱۸ دی ۱۳۹۰

شاخه و برگ

یک روز گرم، شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش را تکاند و به دنبال آن از برگ های ضعیف و کم طاقت جدا شدند […]