وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

سرنوشت!

شخصی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا آرزو کنم؟؟؟ خداگفت: شاید نوشته باشم هرچه او آرزو کند!!!!
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

شهامت پیشه کن تا معجزات ناگزیر رخ دهند

شهامت پیشه کن تا معجزات ناگزیر رخ دهند. هر لحظه ی زندگی انسان شجاع با معجزه می گذرد،زیرا انسان شجاع لحظه به لحظه از کهنه و […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

قضاوت از دیدگاه بزرگان

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود، درباره دیگران داوری نکن.((آبراهام لینکلن)) عیبهای دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد.((مثل ایتالیائی)) قضاوت فوری درباره […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

خدایا شکرت

ای پدر آسمانی من امروز هم از خواب برخواستم و بار دیگر صدای زندگی را شنیدم , ازت ممنونم یکبار دیگر مرا به زندگی برگرداندی. و […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

منگر اندر ما مکن در ما نظر

پروردگارا……. منگر اندر ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سخای خود نگر ما نبودیم و تقاضامان نبود لطف تو ناگفتهٔ ما می‌شنود نقش باشد […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

خداوند عشق است

خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود و به قدر نیاز تو فرود می‌آید، و به قدر آرزوی […]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

احسان یار شاطر کیست؟

آیا می دانید احسان یار شاطر کیست؟ کسی که سه میلیون دلار از دارایی‌هایش را بی‌هیچ ادعا و چشمداشتی صرف بزرگترین دانشنامه ی ایران‌شناسی یعنی دانشنامه […]
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

حماقت انسانها

دو چیز انتها ندارد … حماقت انسانها و پهنا‌ی کهکشان ها. که البته در مورد کهکشان ها مطمئن نیستم! آلبرت انشتین
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

عشقبازی به همین آسانی است

عشقبازی به همین آسانی است که گلی با چشمی بلبلی با گوشی رنگ زیبای خزان با روحی نیش زنبور عسل با نوشی کارهموارۀ باران با دشت […]