وبلاگ او منم یا منم او؟

۵ شهریور ۱۳۹۱

مارتین لوتر کینگ

تا خم نشوید، کسی نمی‌تواند سوارتان شود. مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاهپوست جنبش حقوق مدنی
۵ شهریور ۱۳۹۱

۴ پند زاهد

  زاهدی گوید: جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد . اول مرد فاسدی از کنار من گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا […]
۳ شهریور ۱۳۹۱

درخت تاک

مادرم خواب دید که من درخت تاکم. تنم سبز است و از هر سرانگشتم، خوشه های سرخ انگور آویزان.مادرم شاد شد از این خواب و آن […]
۱ شهریور ۱۳۹۱

فراخوان مراقبه با زمین

هرروز ساعت ۶ صبح و ۱۱ شب به مراقبه می نشینیمدوستان مادرمان زمین به دلیل بی توجهی های عمدی و یا سهوی ما آسیب دیده و […]
۱ شهریور ۱۳۹۱

گزیده‌ای از کتاب چهار میثاق

غیر از آ‌ن‌چه ما واقعیت می‌نامیم، واقعیت‌های دیگری نیز وجود دارند. برای انتقال هرچه ساده‌تر منظور نویسنده این کتاب باید بگویم که او نه تنها معتقد […]
۱ شهریور ۱۳۹۱

تفاوت انسانها

کسانی که کمتر می فهمند، بیشتر زجر می دهند و کسانی که بیشتر می فهمند، بیشتر زجر می کشند !
۱ شهریور ۱۳۹۱

جملاتی از بزرگان ۷

۳۰ مرداد ۱۳۹۱

از قدیم رسم بوده . . . !

۲۹ مرداد ۱۳۹۱

خوشبختی کجاست؟

خوشبختی قطره شبنمی است که هر روز صبح بر برگ گل سرخ می نشیند و گاهی آن را نمی بینیم و بی تفاوت از کنارش می […]