وبلاگ او منم یا منم او؟

۱۲ شهریور ۱۳۹۱

خرافات

ما بد تربیت می شویم.همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله مان چپانده اند و همه مردم را آن دنیایی […]
۱۱ شهریور ۱۳۹۱

یک انسان بی نظیر

گاهی این قدرشناسی آنقدر ارزشمند می شود که حتی انسان ها هم قدردان همنوع خود برای امیدش به زندگی می شوند.نیک وویچیچ از آن دسته انسان […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۱

و اما عشق

There are moments in life when you miss someoneSo much that you just want to pick them fromYour dreams and hug them for realگاهی در زندگی […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۱

فریدریش شیلر

۱۰ شهریور ۱۳۹۱

زندگی در هشیاری

باگوان عزیز:آیا این یک شوخی کیهانی است که بیشتر ما با هشیاری زاده می شویم و در ناآگاهی می میریم؟نه. بیشتر ما در هشیاری زاده نمی […]
۷ شهریور ۱۳۹۱

چند جمله زیبا

۷ شهریور ۱۳۹۱

انیشتن

اون کسی که هرگز اشتباه نکرده، هرگز چیز جدیدی رو امتحان نکرده. انیشتن
۷ شهریور ۱۳۹۱

Success

۶ شهریور ۱۳۹۱

۴۰ جمله زیبا

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند، همه چیز را از دست خواهند داد.((ویلیام سامرست موام)) باید آزادی را برای مدتی از دست داد، تا […]