وبلاگ او منم یا منم او؟

۷ آبان ۱۳۹۱

قوانین

All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don’t worry, they can’t last long either. […]
۷ آبان ۱۳۹۱

هرچیز که در جستن آنی، آنی

 
۶ آبان ۱۳۹۱

عید قربونتون مبارک!!!!!

خداوند این خون ها و این گوشت ها را از شما نمی خواهد،خداوند از شما پاکی صداقت و بی گناهی می خواهد.به چشمان نگرانش نگاه کنید……. […]
۴ آبان ۱۳۹۱

بدون شرح

۳ آبان ۱۳۹۱

گفتارهای تاریخی درباره گیاهخواری

گردآوری و ترجمه: مهرداد آذری آن که برای زندگی ارزشی قایل نیست، شایسته آن نیست. لئوناردو داوینچی  اگر دیوار کشتارگاه ها شیشه ای بود همه گیاهخوار […]
۱ آبان ۱۳۹۱

کمال اینست و بس

گوهر خود را هویدا کن،کمال این است و بسخویش را درخویش پیدا کن، کمال این است وبسسنگ دل را سرمه کن درآسیای رنج ودرددیده را زین […]
۲۸ مهر ۱۳۹۱

بخشنده باش

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند
۲۷ مهر ۱۳۹۱

آیا می دانستی؟

آدامسی که به روی زمین پرت میشه برا پرنده {ها} حکم تکه نان را دارد و وقتی پرنده اقدام به خوردن آن می کند در {گلو} […]
۲۵ مهر ۱۳۹۱

آیا آماده ای هیچ شوی؟

آیا آماده ای هیچ شوی ؟ چنانچه آماده ای پس این مطلب را بخوان