وبلاگ او منم یا منم او؟

۳۰ دی ۱۳۹۱

دعای مادر

خــــدایــــامستجاب کن دعای مادری را کههیچ آرزویی جز خوشبختیو هیچ هدیه ای جز عشق و محبتبرای فرزندش نداردو شاید، فرزند هرگز نداند !!!
۲۰ دی ۱۳۹۱

امید قوه محرک زندگی

تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام میارند،حداکثر زمانی رو که تونستند دوام بیارند ۱۷ دقیقه بود.سری […]
۱۲ دی ۱۳۹۱

ایلیا رام الله

ای عزیز نزدیک و دورم! افکار ظلمانی و مرده را که نور را می افسُرند و در خود می‌بلعند ترک کن. سخنانی که نور را در […]
۹ دی ۱۳۹۱

سم شیرین! باید بخوانید!

تهیه و ترجمه : دکتر هوشنگ فاضل عضو سابق هیات مدیره انجمن ام اس کانادا و بینانگزار مرکز آموزش علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد      در اکتبر سال […]
۹ دی ۱۳۹۱

رهایت من نخواهم کرد

منم زیباکه زیبا بنده ام را دوست میدارمتو بگشا گوش دل پروردگارت با تو میگویدترا در بیکران دنیای تنهایانرهایت من نخواهم کردرها کن غیر من را […]
۹ دی ۱۳۹۱

نوشته ای از :اِرما بومبک

اگر می توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم کمتر حرف می زدم و بیشتر گوش می کردم دوستانم را برای صرف غذا به خانه دعوت […]
۱۵ آذر ۱۳۹۱

زندگانی در همین نزدیکیست

به کسی اعتمادکن که بتواند سه چیز رادرتوتشخیص دهد: اندوه پنهان شده درلبخندت را محبت نهان درعصبانیتت را معنای حقیقی سکوتت را … ..مترسک انقدر دست […]
۱۵ آذر ۱۳۹۱

دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت

روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود : « دیروز فردى که مانع […]
۱۱ آذر ۱۳۹۱

آخرین دستاوردهای متخصصین مرکز ملی ژاپن

۱٫ هرگز سیگار نکشید و اگر میکشید ، نیمه آخر آن را هیچ وجه نکشید. ۲٫ در حمام هیچگاه مستقیما زیر دوش آب گرم نفس نکشید. […]