وبلاگ او منم یا منم او؟

۱۸ تیر ۱۳۹۲

لــطفا با فــرهنگ شــویــم ۴

۱۶ تیر ۱۳۹۲

Be yourself

۲۱ خرداد ۱۳۹۲

حقایق صبحانه

منبع سایت دکتر کرمانی
۱۹ خرداد ۱۳۹۲

حقیقت درباره آدم ها

* وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشید که عمیقا غمگینه . * وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشید که تنهاست . […]
۱۸ خرداد ۱۳۹۲

اوشو

۱۷ خرداد ۱۳۹۲

لطفا با فرهنگ شویم ۳

۱۷ خرداد ۱۳۹۲

قـرار نبـوده چنیـن آشفتـه و سردرگـم شویـم

قرار نبوده تا نم باران زد، دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر‌ بگیریم که مبادا مثل کلوخ آب شویم قرار نبوده این […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۲

کاش می فهمیدی

می توانی مکه و مدینه و سوریه برای زیارت نرویو بروی زاغه نشین های کنار شهرتو برای مردمتیک پیامبر آرامش یا خدای مهربانی باشی…می توانی.کاش می […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۲

مکالمه‌اى بین لئوناردو باف و دالایى‌لاما

  لئوناردو باف یک پژوشگر دینى معروف در برزیل است. متن زیر، نوشته اوست در میزگردى که درباره «دین و آزادى» برپا شده بود و دالایى‌لاما […]