وبلاگ او منم یا منم او؟

۲۳ تیر ۱۳۹۲

همدردی

بعضی ها به جای اینکه به گرسنه ها کمک کنند با اونها همدردی میکنند !! منبع
۲۳ تیر ۱۳۹۲

Gabriel García Márquez

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند، و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی که بَر زمین افتاده را […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

باب مارلی

تو کی هستیکه بخواهی زندگی من را قضاوت کنی ؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم . فقط قبل از اینکه شروع کنی با […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

اوشو

کشیشان، سیاستمداران و اخلاقگرایان در طول قرون و اعصار از احساس گناه استفاده کرده‌اند. احساس گناه دادن به انسان، یک راهکار است برای بهره‌کشی از مردم. […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

ذن (Zen) چیست؟

ذن (Zen) چیست؟ • ذن مانند اهرمی برای نگهداشتن خویش شکسته ما عمل می کند و کاوشی است برای یافتن مفهوم و حقیقت وجودی ما. • […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

بودا

بودا هر گاه با بی احترامی یا بد رفتاری کسی مواجه میشده،ازاوتشکر می کرده است!وقتی علت را می پرسیدند، بودا می گفت:زندگی آینه ای است که […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

تیچ نات هان

شاعـــــر و راهب بودائی و فیلسوف مبارز ویتنامی ، تیچ نات هان ،مطلبی دارد درباره لــــذت بردن از یک فنجان چـای خوب میگویــــد : شما باید […]
۱۹ تیر ۱۳۹۲

بودا و فاحشه

بودا به دهی سفر کرد .زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد.بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن […]
۱۹ تیر ۱۳۹۲

مرد فقیر

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت ،آن زن کره ها را به صورت […]