وبلاگ او منم یا منم او؟

۳ بهمن ۱۳۹۲

عشق بورز

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت …دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او آنگاه که مهر می ‌ورزی مهربانیت تو را زیباترین […]
۳ بهمن ۱۳۹۲

عشق قضاوت نمی‌کند

انسانها به شیوۀ هندیان بر سطح زمین راه می‌روند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت‌سر. در سبد جلو صفات نیک خود را […]
۳ بهمن ۱۳۹۲

استفاده از سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازل

سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازل گیاه بسیار خطرناک “دیفن باخیا” که اکثر جا هادر منازل و دفاتر نگهداری می شود بسیار سمی […]
۳ بهمن ۱۳۹۲

نقل قولی از نوشته های صادق هدایت …

یکی هست در محله ی ما!!!همه او را برای یک شب دوست دارند ..حتی برایش آش نذری هم نمیبرنداو با کسی کاری نداردخودش را میفروشدو نان […]
۱۹ دی ۱۳۹۲

اشراق

( سهروردی در ضمن تحصیل چنین استنباط کرد که موجودات دنیا از نور به وجود آمده و انوار به یکدیگر می‌تابد و آن تابش متقابل را […]
۱۵ دی ۱۳۹۲

حقایق خوراکی ها

· آیا می دانید سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانسهای علمی به عنوان سم کبد معرفی می شود· آیا می دانید ساندیسها، […]
۱۵ دی ۱۳۹۲

چه قدر خدا دارید؟

مرد و زنی نزد شیوانا آمدند و از او خواستند برای بدرفتاری فرزندانشان توجیهی بیاورد.مرد گفت: “من همیشه سعی کرده‌ام در زندگی به خداوند معتقد باشم. […]
۱۵ دی ۱۳۹۲

۲ گرگ

سرخ پوست پیری از حقایق زندگی برای کودکش چنین گفت:در وجود هر انسانی همیشه مبارزه ای جریان دارد مانند مبارزه دو گرگ که یکی از گرگها […]
۱۳ دی ۱۳۹۲

رقص آرام

SLOW DANCEرقص آرام Have you ever watched kidsآیا تا به حال به کودکان نگریسته اید On a merry-go-round?در حالیکه به بازی “چرخ چرخ” مشغولند؟ Or listened […]